A A A
Herb Gminy

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Słomniki wyłożeniu do publicznego wglądu projektu scalenia i podziału nieruchomości położonych w Słomnikach przy ul. J. Poniatowskiego.

Na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zmn) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (Dz. U. z 2005r, Nr 86, poz. 736) Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza do publicznej wiadomości, że w dniach 16.10.2019r. do 06.11.2019r. w godz.  8:30 – 15:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach przy ul. T. Kościuszki 64 (2 piętro – sala obrad) zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt scalenia i podziału nieruchomości przy ul. J. Poniatowskiego w Słomnikach sporządzony zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/387/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 października 2017r. w sprawie przystąpienia do scalenia nieruchomości położnych w mieście Słomniki.

W okresie wyłożenia projektów, uczestnikom postępowania przysługuje prawo składania na piśmie wniosków, uwag i zastrzeżeń do tych projektów.

Burmistrz Gminy Słomniki
mgr Paweł Knafel