A A A
Herb Gminy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynków rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą, budową ciągów pieszo-jezdnych i placów manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego Niedźwiedź, na działce nr 314/10 obr. 0016 Ratajów, jedn. ewid. Słomniki".

Więcej