A A A
Rodzina 500+

W gminie Słomniki do 8 kwietnia złożono już 375 wniosków, w tym 75 drogą elektroniczną. Choć wniosek o przyznanie świadczenia na dziecko nie jest obszerny, to jednak zdarzają się w nich błędy. Zdarzają się one szczególnie w tych składanych drogą elektroniczną.

Rodzina 500+ i Administracja Podatkowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach informuje, że osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych z pomocy społecznej oraz świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ nie muszą składać wniosków i odbierać zaświadczeń o wysokości dochodów z urzędów skarbowych.

Rodzina 500+

Od 29 marca br. będzie można pobierać wnioski na świadczenie w ramach programu 500+. Będzie można je składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędzie Miejskim w Słomnikach od 1 kwietnia br.

Rodzina 500+

Start Programu „Rodzina 500 plus” przewiduje się na kwiecień 2016 r.

Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach. Obecnie rozpoczynają się szkolenia dla pracowników GOPS, przygotowujące do obsługi tego programu. O kolejnych etapach wdrażania programu będziemy Państwa informować.