A A A
V edycja budżetu obywatelskiego

1 września wystartował nabór zadań do 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy Małopolski mają czas do połowy października, żeby złożyć zadanie i zebrać wymagane 30 podpisów poparcia. Na najlepsze zwycięskie zadania Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w sumie 12 mln zł.

Patrole policji

Na mocy Porozumienia podpisanego między Gminą Słomniki a Komendą Powiatową Policji w Krakowie w miesiącu wrześniu są na ulicach naszej gminy dodatkowe patrole policyjne.

Herb Gminy

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania o zmianie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica - Sławków)”.

Herb Gminy

Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Prandocin Wysiołek.

Pomoc dla rolników ARiMR

W ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.