A A A
Bezdomny pies

Przy stacji BP ktoś porzucił dwa ładne psy. Poszukujemy dla nich domu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Od 11 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku można składać wnioski o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Wojewoda Małopolski

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji Wojewody Małopolskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.:

Patrole policji sierpień

Na mocy Porozumienia podpisanego między Gminą Słomniki a Komendą Powiatową Policji w Krakowie w miesiącu sierpniu będą na ulicach naszej gminy dodatkowe patrole policyjne.

SP ZOZ Słomniki

Dyrekcja SPZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach serdecznie zaprasza pacjentów zadeklarowanych do tutejszej Przychodni na bezpłatne badania w kierunku oznaczenia osteoporozy, które odbędą się w dniu 14.08.2020 r.