A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Prandocin Wysiołek.

Syrena alarmowa

Informujemy Państwa, iż w ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, w celu jednoczesnego upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny.

Zasady odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych

Zasady odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej przez Gminę Słomniki.

Wojewoda Małopolski

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 9 lipca 2020 r. decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa  od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego, dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków).

Konsultacje

Powiat Krakowski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego „Powiat Krakowski 2030”.