A A A
Herb Gminy

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki – obszar w Wężerowie.

Więcej